Knack-worst

De reactie van het HNF-personeel op de ondermaatse recensie van Philip Hoorne en het van paranoia bolstaande ‘opiniestuk’ van Benno Barnard zal niet in Knack verschijnen. U vindt ze natuurlijk terug op deze blog, en wel onder de passende rubriek Fait divers.

Kati Heck, 'Dabei sein ist alles'

Kati Heck, 'Dabei sein ist alles'

Volgens hoofdredacteur Karl Van den Broeck is de reactie van HNF een ‘stukje scheldproza’. Van den Broeck zegt dat hij van HNF meer ‘inhoudelijke kritiek’ had verwacht, ‘net zoals ook Philip Hoorne en Benno Barnard (de ene al wat polemischer dan de andere) kritiek formuleerden op de inhoud en niet uitsluitend op de persoon. Het is niet de gewoonte van Knack om onze medewerkers op een gratuite manier te laten beledigen in ons eigen blad. Als je beledigt, moet je wel zeggen waarom.’

Het was Knack-lezers allang duidelijk dat het Benno Barnard alleen maar om ‘inhoudelijke’ kritiek op HNF ging. Dat bleek uit uitspraken als:

  • Integreren in het Vlaanderen van Dirk van Bastelaere en mijn burgemeester is onmogelijk. Anders dan bij de Franstalige Belgen is taal voor dit soort Vlamingen niet het criterium. Maar wat is dan wel het criterium? Dat vraag ik me met een bang hart af.”
  • “Dirk van Bastelaere (…) gedraagt zich als de eerste de beste Vlaamse provinciaal met een irrationele afkeer van de verwante stammen in het noorden (…) Hij drukt de vage onlustgevoelens van de kleine burgerman uit en dient aldus de separatistische agenda.”
  • “Ironisch genoeg belijdt het Vlaams Belang zelf het Groot-Nederlands gedachtegoed, al schuimen ze daar nu ook weer niet de markten en kermissen mee af, want ze weten maar al te goed hoe de gemiddelde Vlaming over zijn Hollandse medeschepselen denkt.”
  • “Welnu, dit is dus de bittere oogst van honderd jaar Vlaamse emancipatie in de letteren – een boek waarachter modderige etnische criteria schuilen.”

Merk op dat hier niet ‘uitsluitend op de persoon’ wordt gespeeld, maar op, nou ja, de persoon en het ‘etnische collectief ‘ waartoe hij behoort. Een mooi voorbeeld van rationele, inhoudelijke kritiek.

Hoeveel kritiek Philip Hoorne  ‘op de inhoud’ van HNF formuleerde kunt u lezen in het stuk ‘Topcriticus‘, waarin onze typiste alle eigen tekst van Philip Hoorne aan elkaar plakte. Verbluffend stukje essayistiek in ieder geval!

In zijn reactie wees HNF er ook op dat ‘door in het geval van Hotel New Flandres te kiezen voor rancuneus scheldproza (…) Knack zich de facto (heeft) gediskwalificeerd als platform voor elk ernstig, genuanceerd literair debat over dit boek.’

‘Die opmerking over Knack neem ik op mijn krachten,’ zegt Van den Broeck. ‘Ze getuigt van een wel erg grote enggeestigheid. De mail van Dirk VDB (sic) waarin hij mij vraagt om Philip Hoorne te ontslaan, zegt in dit verband alles.’

Mogelijk interpreteert KVdB de in onderstaand citaat uit de mail die DvB hem stuurde vetjes gezette ironische sneer als een ‘verzoek tot ontslag’. (Good reading, Karl! Ging dat met die mails van Morel en Van Hecke ook zo?)

DvB aan KVdB: ‘Ik vind het jammer dat je een zo belangrijk boek in handen hebt gegeven van iemand die in al de tijd dat hij voor Knack schrijft op geen enkel moment heeft bewezen dat hij ook maar enig diepgaand of genuanceerd inzicht in de Vlaamse poëzie en haar ontwikkeling heeft. Nadeel voor ons, het boek en het debat is alvast dat het om een recensie gaat en dat we niet de kans hebben gekregen om op deze en andere onjuistheden onmiddellijk te reageren. Dat had in een interview bv wel gekund.

Misschien moet je in de toekomst maar zelf poëzie gaan recenseren.

Ik schrijf je deze mail persoonlijk omdat we het stuk van zo’n belabberd niveau vinden, dat we niet eens de moeite willen nemen om publiek te reageren.’

Gezien de reactie van KvdB is het maar de vraag of Knack ooit nog enige geloofwaardigheid en legitimiteit kan hebben als platform voor enig literair/artistiek debat. En hopelijk neemt hij die suggestie van DvB om zelf maar poëzie te gaan recenseren niet al te ernstig. Misschien zouden we nog naar de dagen van Hoorne gaan terugverlangen.

Advertenties