7. A sign of the times: chronologie

Om het literair-historische karakter van deze bloemlezing in de verf te zetten, hebben we voor een chronologische presentatie van de gedichten geopteerd. Op die manier geven we de gedichten opnieuw terug aan de stroom van de tijd. Een tijdeloze bloemlezing is niet onze opzet. Per jaar worden de gedichten in alfabetische volgorde op auteursnaam gerangschikt. Zo krijgt u een idee van de ontwikkeling van de poëzie en kunt u zelf verbanden leggen.

Daarnaast hebben we er zoveel mogelijk naar gestreefd de oorspronkelijke versie van elk gedicht op te nemen. Met oorspronkelijk bedoelen we de tekstversie uit de eerste publicatie in boekvorm. Dat was niet altijd gemakkelijk omdat dichters op verschillende tijdstippen hun werk verzamelen en herschrijven. Indien de oorspronkelijke editie zich niet in het Poëziecentrum bevond, selecteerden we de versie uit de eerste verzamelbundel, maar met verwijzing naar het jaartal van de oorspronkelijke uitgave. Moest er uit een verzamelwerk worden geselecteerd, dan gebeurde de jaartalbepaling via de in de tekstverantwoording opgenomen verwijzing. Indien die ontbrak, zoals bijvoorbeeld in het oeuvre van Jan de Roek, dan rangschikten we de verzen op het jaar waarin het verzameld werk werd gepubliceerd.

De versie de we citeren wordt aangegeven bij de bronvermelding achterin dit boek. In de weergave van de oorspronkelijke tekst respecteren we de gebruikte spelling. Evidente tikfouten werden stilzwijgend verbeterd.

Advertenties